Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Σε εφαρμογή τέθηκε από την 1η Απριλίου 2011(1η Περίοδος Υποβολών) ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, όπου σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, ο Νέος ΑναπτυξιακόςΝόμος αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για το σχεδιασμό του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Στόχος του νόμου αποτελεί η ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης με φοροαπαλλαγές, ευνοϊκά δάνεια και ενισχύσεις κεφαλαίου σε επιλεγμένες παραγωγικές δραστηριότητες.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νομού θα υποβάλλονται τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων τα οποία υποβάλλονται καθόλη την διάρκεια του έτους. Κατ’ εξαίρεση η 1η Περίοδος Υποβολής θα διαρκέσει έως τα τέλη Μαΐου.

Τι προβλέπει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Τα παρεχόμενα είδη ενισχύσεων στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο διαχωρίζονται σε τρείς κατηγορίες:

α) Φορολογική Απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης(το ποσό του φόρου που απαλλάσσεται συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό).

β) Επιχορήγηση, που συνιστάται στην δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.

γ) Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης(leasing),που συνιστάται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Επιπλέον, προβλέπεται για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπάγονται στις διατάξεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, η σύναψη χαμηλότοκου τραπεζικού δανείου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης(ΕΤΕΑΝ).

Για τις ανάγκες του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου η Ελληνική Επικράτειας διαιρείται σε τρείς γεωγραφικές ζώνες και οι επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε τρείς κατηγορίες. Αναλυτικότερα:

Η Ζώνη Α’ περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Βοιωτίας

Η Ζώνη Β’ περιλαμβάνει τους νομούς με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεγαλύτερο του 75% του μέσου όρου της χώρας

Η Ζώνη Γ’ περιλαμβάνει τους νομούς με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο του 75% του μέσου όρου της χώρας, τη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας.

Αντίστοιχα, οι εταιρείες διαχωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: Πολύ Μικρές και Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες.

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος του φορέα και την έδρα που υλοποιείται. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει την παροχή ενισχύσεων

Α) Σε τρία γενικά καθεστώτα:

- Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας

- Καθεστώς Τεχνολογικής Ανάπτυξης

- Καθεστώς Περιφερειακής Συνοχής

Β) Σε τέσσερα ειδικά καθεστώτα:

- Καθεστώς Νεανικής Επιχειρηματικότητας

- Καθεστώς Μεγάλων Επιχειρηματικών Σχεδίων

- Καθεστώς Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων

- Καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης

 

Στις καινοτομίες του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου περιλαμβάνονται:

- Ετήσιος και συγκεκριμένος προϋπολογισμός ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων που θα καθορίζει το ποσοστό που αναλογεί στις διάφορες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, τις κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες, την κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

- Οι φοροαπαλλαγές θα είναι πάντοτε τριπλάσιες από το άθροισμα επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων και συγχρόνως θα υλοποιούνται οι συμβάσεις του ΕΤΕΑΝ με τις Τράπεζες.

- Οι ημερομηνίες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα είναι σταθερές και δύο φορές των χρόνο, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής θα συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

- Θα ακολουθεί αξιολόγηση, αρχική έγκριση, δανειακή σύμβαση, τελική σύμβαση και υλοποίηση της επένδυσης.

- Εισάγονται σαφή και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της βαθμολόγησης και κάθε εξάμηνο θα ολοκληρώνονται οι αξιολογήσεις της κάθε περιόδου σε στόχο ο επιχειρηματίας να γνωρίζει το ποσό που θα εισπράξει και τον χρόνο, ώστε να μπορεί να προχωρά τα επενδυτικά του σχέδια.

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Αλλαγή Γλώσσας